Aktualności

XENDEZ-płyn do dezynfekcji
2020-09-16

Rodo
2018-07-24
Rodo

Klauzula informacyjna - kontrahenci:
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Spółdzielnia Pracy Chemików „XENON" w Rąbieniu, 95-070 Rąbień, ul. Ks. Kan. A. Mikołajczyka 8/12, zwana dalej: "Administratorem". Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: xenon@xenon.com.pl lub telefonując pod numer: (42) 712-52-57.
2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja umowy pomiędzy Tobą/ Twoim pracodawcą/zleceniodawcą a Administratorem, zwana dalej: "Umową", dla której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne.
3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.
4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. do upływu okresu przedawnienia roszczenia objętego umową, a także przedawnienia zobowiązania podatkowego wynikającego z zawartej umowy
6. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
8. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
9. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.


Data publikacji: 2018-07-24
Strony: 1