Fosforan sodu I zasadowy

Fosforan sodu jednozasadowy Sodium dihydrogen phosphate dihydrate

Wyrób ten jest zgodny z wymaganiami European Pharmacopoeia.

Wzór chemiczny: NaH2PO4*2H2O
Masa molowa: 156,00
Gęstość: 2,066
Postać: biały proszek lub bezbarwne kryształy
Zastosowanie: jako odczynnik laboratoryjny, nawóz składnik proszku do pieczenia, do pasz, pożywka przy produkcji drożdży

PARAMETR

Jednostka

WYMAGANIA EP

Rozpuszczalność Bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie.
Bardzo trudno rozpuszcza się w etanolu.
Tożsamość
zgodna

Klarowność 10% roztworu

 

klarowny

Zabarwienie 10% roztworu

 

bezbarwny

pH 5% roztworu

 

4,2÷4,5

Substancje redukujące

 

czerwone zabarwienie

Chlorki (Cl¯), nie więcej niż

ppm

200

Siarczany (SO4²¯), nie więcej niż

ppm

300

Arsen (As)

ppm

2

Metale cięŜkie (Pb2+), nie więcej niż

ppm

10

Żelazo (Fe3+), nie więcej niż ppm 10
Strata po suszeniu (130°C)
% 21,5÷24,0
Zawartość fosforanu sodu I
zasadowego (NaH2PO4*2H2O)
% 98,0÷100,5

Pobierz w formie pliku PDF