ABS barwiony

ABS  BARWIONY (TERPOLIMER  AKRYLONITRYL – BUTADIEN – STYREN)


ABS barwiony stosowany jest do produkcji artykułów gospodarstwa domowego, części maszyn biurowych, mebli, rur, urządzeń sanitarnych, korpusów urządzeń elektrycznych, radioodbiorników, telewizorów
i magnetowidów, części metalizowanych itp. Może być przetwarzany metodą formowania wtryskowego
i wytłaczania.
Barwę ABS określa się liczbą czterocyfrową. Pierwsza cyfra od lewej strony oznacza barwę podstawową:


Następne trzy cyfry od 000 do 999 oznaczają odcień w obrębie danej barwy.
Dla poprawy własności tworzywa w zależności od przeznaczenia mogą być dodawane substancje modyfikujące, których obecność oznacza się literami:


P – tworzywo z dodatkiem dającym efekt perły    UV – tworzywo o podwyższonej odporności na światło
F – tworzywo z dodatkiem fluorescencyjnym        AS – tworzywo z dodatkiem antystatycznym
W – tworzywo z dodatkiem wybielacza optycznego    V0 – tworzywo z dodatkiem uniepalniacza
GR – tworzywo z dodatkiem dającym efekt granitu    NT – tworzywo nietypowe

0 – naturalny 4 – czerwony 8 – fioletowy(wrzos)
1 – biały 5 – żółty 9 – brunatny(beżowa, brązowa)
2 – szary 6 – zielony
3 – czarny 7 – niebieski
Kolejne cyfry oznaczają odcień w obrębie danego koloru.

WYSZCZEGÓLNIENIE

NORMA

JEDNOSTKA

WIELKOŚĆ

Gęstość

ISO 1183/B

g/cm³

1,05

Gęstość nasypowa

ISO 60

g/cm³

0,65

Wskaźnik szybkości płynięcia (220°C, 10kg)

ISO-1133

g/10min

95

Temp mięknienia wg Vicata (50°C/h, 5kg)
ISO 306/B50

ISO 306/B50

°C

4.5

Temperatura ugięcia pod obciążeniem
(18,56MPa, 120°C/h)

ISO 75-2/A

°C

95

Udarność wg Charpy - z karbem w temp. +23°C

ISO 179/2C

kJ/m²

12

Udarność wg Charpy - z karbem w temp. -30°C ISO 179/2C kJ/m² 7,0
Udarność wg Izoda - z karbem w temp +23°C) ISO 180/A kJ/m² 19
Udarność wg Izoda - z karbem w temp -30°C) ISO 180/A kJ/m² 9,0
Moduł sprężystości przy rozciąganiu 0,126 (3,20mm) ISO 527-2 MPa 2340
Naprężenie na granicy plastyczności (100mm/min) ISO 527-2/100 MPa 47,0
Wydłużenie na granicy plastyczności ISO 527-2/100 % 2,6
Naprężenie niszczące (1mm/min) ISO 178 MPa 70
Moduł sprężystości ISO 178 MPa 2400
Palność UL94 HB

06.2013

Dane dotyczące własności produktu są wartościami typowymi podawanymi informacyjnie dla odbiorcy na podstawie danych producenta surowca bazowego.

 

 

 

 

 

Pobierz w formie pliku PDF