Polietylen barwiony

 

Polietylen (PE LD) barwiony stosowany jest do produkcji artykułów technicznych, opakowań i artykułów powszechnego użytku, zabawek. Tworzywa oznaczone literą Ż uzyskały atest PZH i mogą być stosowane do wyrobu przedmiotów stykających się z żywnością i człowiekiem.

Barwę polietylenu określa się liczbą trzycyfrową. Pierwsza cyfra od lewej strony oznacza barwę podstawową:

0 – naturalny 4 – czerwony 8 – fioletowy(wrzos)
1 – biały 5 – żółty 9 – brunatny(beżowa, brązowa)
2 – szary 6 – zielony
3 – czarny 7 – niebieski

 

 

 

Następne dwie cyfry od 00 do 99 oznaczają odcień w obrębie danej barwy.

Dla poprawy własności tworzywa w zależności od przeznaczenia mogą być dodawane substancje modyfikujące, których obecność oznacza się literami:

P – tworzywo z dodatkiem dającym efekt perły AS – tworzywo z dodatkiem antystatycznym
F – tworzywo z dodatkiem fluorescencyjnym NT – tworzywo nietypowe
W – tworzywo z dodatkiem wybielacza optycznego
GR – tworzywo z dodatkiem dającym efekt granitu
UV – tworzywo o podwyższonej odporności na światło
WŁASNOŚCI POLIETYLENU BARWIONEGO

WYSZCZEGÓLNIENIE

NORMA

JEDNOSTKA

WIELKOŚĆ

Masowy wskaźnik szybkości płynięcia  (190°C/2,16kg)

PN EN ISO 1872-2

g/600s

min 1,5

Gęstość (23°C)

PN EN ISO 1872-2

g/cm3

0,922

Granica plastyczności PN EN ISO 1872-2 MPa 10

Wydłużenie przy zerwaniu

PN EN ISO 1872-2

%

>50

Temperatura mięknienia wg Vicata (A50, 50°C/h 10N)

PN EN ISO 1872-2

°C

91

Twardość Shora (skala D) PN EN ISO 1872-2 48

07.2013

Wstępne suszenie granulatu nie jest konieczne.

Warunki przetwórstwa :

- temperatura cylindra 180-200°C
- temperatura formy 30-50°C
- ciśnienie wtrysku -
50-100 MPa


Ze względu na stosunkowo wysoki skurcz, przy bardziej dokładnych wypraskach stosować długie czasy docisku. Można zawracać odpady w 100%. Dane dotyczące własności produktu są wartościami typowymi podawanymi informacyjnie dla odbiorcy na podstawie danych producenta surowca bazowego. Własności gwarantowane określone są w normie zakładowej.

 

 

 

 

Pobierz w formie pliku PDF