Polipropylen barwiony

Polipropylen barwiony stosowany jest do produkcji artykułów technicznych, opakowań i artykułów powszechnego użytku.

W zależności od własności rozróżnia się:

PP – homopolimer
E/P – kopolimer


Barwę polipropylenu określa się liczbą trzycyfrową. Pierwsza cyfra od lewej strony oznacza barwę podstawową:

0 – naturalny 4 – czerwony 8 – fioletowy
1 – biały 5 – żółty 9 – brunatny(beżowy, brązowy)
2 – szary 6 – zielony
3 – czarny 7 – niebieski

 

 

 


Następne dwie cyfry od 00 do 99 oznaczają odcień w obrębie danej barwy.
Dla poprawy własności tworzywa w zależności od przeznaczenia mogą być dodawane substancje modyfikujące, których obecność oznacza się literami:


P – tworzywo z dodatkiem dającym efekt perły
F – tworzywo z dodatkiem fluorescencyjnym
W – tworzywo z dodatkiem wybielacza optycznego
GR – tworzywo z dodatkiem dającym efekt granitu
UV – tworzywo z dodatkiem środka zwiększającego odporność na promieniowanie UV
AS – tworzywo z dodatkiem środka antystatycznego
Ż – tworzywo posiadające w przeszłości atest PZH (aktualnie deklaracja producenta)
NT – tworzywo nietypowe

Dla wyeliminowania wilgoci zaadsorbowanej podczas składowania i osiągnięcia zadowalającej powierzchni wyrobów, można zalecić suszenie granulatu w temp. 80-100°C podczas podawania do wtryskarki.

Warunki przetwórstwa:

- temperatura cylindra 200-240°C
- temperatura formy 30-60°C
- ciśnienie wtrysku 100-120 MPa

Przy wtrysku kształtek należy uwzględnić skurcz w granicach 1,2 do 2,2%. Można zawracać odpady w 100%. Dane dotyczące własności produktu są wartościami typowymi podawanymi informacyjnie dla odbiorcy na podstawie danych producenta surowca bazowego. Własności gwarantowane określone są w normie zakładowej.