Polistyren barwiony W/U

POLISTYREN  BARWIONY  W/U (POLISTYREN  WYSOKOUDAROWY  HIPS)

Polistyren barwiony W/U stosowany jest do produkcji artykułów technicznych, zabawek, opakowań i artykułów gospodarstwa domowego. Może być przetwarzany za pomocą wszystkich konwencjonalnych metod stosowanych do polistyrenu.

Barwę polistyrenu określa się liczbą czterocyfrową. Pierwsza cyfra od lewej strony oznacza barwę podstawową:

0 – naturalny 4 – czerwony 8 – fioletowy(wrzos)
1 – biały 5 – żółty 9 – brunatny(beżowa, brązowa)
2 – szary 6 – zielony
3 – czarny 7 – niebieski

Następne trzy cyfry od 000 do 999 oznaczają odcień w obrębie danej barwy.


Stopień przepuszczalności światła określa się literami:
K – kryty (nieprzeźroczysty)

Dla poprawy własności tworzywa w zależności od przeznaczenia mogą być dodawane substancje modyfikujące, których obecność oznacza się literami:

P – tworzywo z dodatkiem dającym efekt perły GR – tworzywo z dodatkiem dającym efekt granitu
M – tworzywo z efektem mlecznym
UV – tworzywo o podwyższonej odporności na światło
F – tworzywo z dodatkiem fluorescencyjnym
AS – tworzywo z dodatkiem antystatycznym
W – tworzywo z dodatkiem wybielacza optycznego
V0 – tworzywo z dodatkiem uniepalniacza
ŻO – tworzywo posiadające w przeszłości atest PZH (aktualnie deklaracja producenta)
WŁASNOŚCI POLISTYRENU BARWIONEGO W/U

WYSZCZEGÓLNIENIE

NORMA

JEDNOSTKA

WIELKOŚĆ

Masowy wskaźnik szybkości płynięcia  (200°C/5,16kg)

ISO 1133

g/10min

8,0÷11,0

Udarność wg Charpy w 23°C

ISO 179/1eU

kJ/m²

>=70

Udarność z karbem wg Charpy (230°C) ISO 179/1eA kJ/m2 >=7,5

Temperatura mięknienia wg Vicata, (50°C/h, 50N)

ISO 306

°C

>=86,0

Zawartość resztkowego styrenu

 

%

<=0,035

Palność 2,97mm UL94 HB
Skurcz przetwórczy % 0,3÷0,6

07.2013

Warunki przetwórstwa :

- temperatura cylindra 150-240°C
- temperatura formy 10-50°C
- ciśnienie wtrysku - nie stosować wysokiego ciśnienia


Można zawracać odpady w 100%. Dane dotyczące własności produktu są wartościami typowymi podawanymi informacyjnie dla odbiorcy na podstawie danych producenta surowca bazowego. Własności gwarantowane określone są w normie zakładowej.


 

 

 

 

Pobierz w formie pliku PDF