Polistyren barwiony SX

POLISTYREN BARWIONY SX (POLISTYREN NISKOUDAROWY GPPS)

Polistyren barwiony SX stosowany jest do produkcji artykułów technicznych, opakowań i artykułów powszechnego użytku. Może być przetwarzany za pomocą wszystkich konwencjonalnych metod stosowanych do polistyrenu. Tworzywa oznaczone literą Ż uzyskały w przeszłości atest PZH (aktualnie deklaracja producenta) i mogą być stosowane do wyrobu przedmiotów mających kontakt z żywnością beztłuszczową i człowiekiem.

Barwę polistyrenu określa się liczbą czterocyfrową. Pierwsza cyfra od lewej strony oznacza barwę podstawową:

0 – naturalny 4 – czerwony 8 – fioletowy(wrzos)
1 – biały 5 – żółty 9 – brunatny(beżowa, brązowa)
2 – szary 6 – zielony
3 – czarny 7 – niebieski

Następne trzy cyfry od 000 do 999 oznaczają odcień w obrębie danej barwy.
Stopień przepuszczalności światła określa się literami:
T – przeźroczysty (transparentny) K – kryty (nieprzeźroczysty)

Dla poprawy własności tworzywa w zależności od przeznaczenia mogą być dodawane substancje modyfikujące, których obecność oznacza się literami:

P – tworzywo z dodatkiem dającym efekt perły UV – tworzywo o podwyższonej odporności na światło
M – tworzywo z efektem mlecznym
AS – tworzywo z dodatkiem antystatycznym

F – tworzywo z dodatkiem fluorescencyjnym
V0 – tworzywo z dodatkiem uniepalniacza

GR – tworzywo z dodatkiem dającym efekt granitu


ŻO – tworzywo posiadające w przeszłości atest PZH (aktualnie deklaracja producenta)
WŁASNOŚCI POLISTYRENU BARWIONEGO SX

WYSZCZEGÓLNIENIE

NORMA

JEDNOSTKA

WIELKOŚĆ

Masowy wskaźnik szybkości płynięcia (200°C/5kg)

ISO 1133/H

g/10min

15-20

Udarność wg Charpy w 23°C

ISO 179/1eU

kJ/m²

>=6,0

Temperatura mięknienia wg Vicata, (50°C/h, 50N)

ISO 306/B50

°C

>=80

Pozostałość styrenu

PND 14-090-95

%

<=0,035

07.2013

Warunki przetwórstwa :

- temperatura cylindra 150-240°C
- temperatura formy 10-50°C
- ciśnienie wtrysku - nie stosować wysokiego ciśnienia


Można zawracać odpady w 100%. Dane dotyczące własności produktu są wartościami typowymi podawanymi informacyjnie dla odbiorcy na podstawie danych producenta surowca bazowego. Własności gwarantowane określone są w normie zakładowej.


 

 

 

 

Pobierz w formie pliku PDF