Fosforan potasu I zasadowy

Fosforan potasu jednozasadowy ma postać bezbarwnych kryształów rozpływających się na powietrzu. Jest rozpuszczalny w wodzie i nierozpuszczalny w alkoholu etylowym. Stosowany jako odczynnik laboratoryjny, nawóz sztuczny, składnik proszków do pieczenia oraz jako pożywka przy produkcji drożdży.

Potassium dihydrogen phosphate

CAS7778-77-0
Wzór sumaryczny: KH2PO4
Masa cząsteczkowa: 136,1
Zastosowanie w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym
Wymagania jakościowe wg European Pharmacopoeia


Pobierz w formie pliku PDF