Mleczan magnezu DC1
MLECZAN  MAGNEZU  DC1 (Magnesium l(+)-2-hydroxypropionate dihydrat)


Zastosowanie:
w  przemyśle  spożywczym  (suplement diety)  i  farmaceutycznym,  w  procesach bezpośredniego tabletkowania (PVP)

CAS 18917-93-6
Wzór sumaryczny: Mg(C3H5O3)2*2H2O
Masa cząsteczkowa: 238,5
Postać: biały drobnokrystaliczny proszek
Wymagania jakościowe wg European PharmacopoeiaPobierz w formie pliku PDF