Polvitex Z

Polvitex Z służy do otrzymywania zagęszczeń do farb drukarskich stosowanych w druku wałowym, filmowym i filmowo-rotacyjnym. Zagęszczenie otrzymane z Polvitexu Z można mieszać z innymi zagęszczeniami np. alginianowym, tregantowym, z gumy arabskiej, z gumy brytyjskiej itp. Polvitex Z można również stosować do zagęszczeń półemulsyjnych. Łatwość i szybkość pęcznienia i rozpuszczania się Polvitexu Z umożliwia korygowanie gotowych farb, które w druku okazały się zbyt rzadkie, poprzez zwykłe dosypanie do farby suchego produktu. Zagęszczenia otrzymane z Polvitexu Z znajdują zastosowanie przede wszystkim do przyrządzania farb z barwnikami kadziowymi. Ponieważ niektóre barwniki reaktywne (np. oranż helaktynowy D-2G) żelują z Polvitexem Z, zaleca się uprzednio sprawdzić laboratoryjnie stabilność sporządzonych farb drukarskich. Zagęszczenie oparte na Polvitexie Z ma odczyn alkaliczny, ale w przypadkach koniecznych można je neutralizować i zakwaszać kwasem octowym. Wówczas zagęszczenie takie może być również użyte do druku barwnikami kwasowymi i metalokompleksowymi na wełnie oraz barwnikami zawiesinowymi na włóknie poliestrowym. Polvitex może być również stosowany w charakterze koloidu ochronnego w niektórych kąpielach apreterskich, np. impregnacji dwufunkcyjnej brezentów. Podsumowując, farby drukarskie przygotowane na zagęszczeniu z Polvitexem Z charakteryzują się następującymi cechami:

  • dobrą stabilnością
  • dobrą wydajnością kolorystyczną
  • dobrą egalizacją
  • zachowaniem ostrości konturów druku
  • czystością wydruku.

Poza tym zagęszczenie z Polvitexu Z nie utrwala się w tkaninie podczas parowania i jest stosunkowo łatwo spieralne po druku.

Zalecenia specjalne

  • Polvitex® Z tworzy jednorodne, gęste roztwory wodne, odporne na działanie zasad oraz kwasu octowego w stężeniach stosowanych w przemyśle włókienniczym, natomiast nieodporne na działanie soli metali trójwartościowych jak glin, chrom itp.
  • Roztwory Polvitexu® Z są odporne na twardą wodę.
  • Temperatura wody poniżej 12ºC utrudnia pęcznienie Polvitexu® Z, natomiast w temperaturze powyżej 50ºC może utworzyć się gęsty żel (galareta), nie nadający się do druku.
  • W czasie rozklejania należy stosować mieszadła o średniej prędkości (około 1000 obrotów /min), gdyż bardzo szybkie obroty mogą spowodować wytworzenie się w zagęszczeniu trudnych do usunięcia pęcherzyków powietrza.
Właściwości fizykochemiczne:

WYSZCZEGÓLNIENIE

JEDNOSTKA

WIELKOŚĆ

Czas rozklejania 5% roztworu

s

120

pH 5% roztworu

 

9,5÷12,5

Lepkość 5% roztworu

cP

13000÷28000

Pozostałość na sicie o boku oczek kwadratowych 2mm

%

0,5

Wilgoć

%

3÷8

Substancji nierozpuszczalnych w wodzie

cm3/100g

0,8

Ciężar nasypowy

g/cm3

0,76

Dane dotyczące własności produktu są wartościami typowymi podawanymi informacyjnie dla odbiorcy. Własności gwarantowane określone są w normie zakładowej.

Data obowiązywania: 19.08.2019